ΝEΟ ΡΕΚOΡ ΠIΣΤΑΣ FORD ΜΚΙΙ ΒΜW Μ5

ΧΡOΝΟΣ 49,73 sec!!!

 

VIDEO ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

  

KART GEARYHJ